OHSAS 18001

kronemsileyArbejdsmiljøledelse inden for OHSAS 18001 er et af vores kerneområder. Vi kan hjælpe med at lave systemet fra start til slut og rådgiver på de enkelte dele: opbygning, indledende arbejdsmiljøgennemgang, arbejdsmiljømål, arbejdsmiljøpolitik, målinger, intern audit.

Vi har udviklet et IT-system EQ Work®, som gør opbygningen til OHSAS 18001 væsentlig nemmere.

Arbejdsmiljøledelse efter OHSAS 18001 er det mest udbredte certificerede arbejdsmiljøsystem, og giver ved Arbejdstilsynet kronesmiley, som bevirker at Arbejdstilsynet som udgangspunkt ikke føre tilsyn med virksomheden, da en DANAK akkrediteret virksomhed står for dette. Flere og flere stiller krav om arbejdsmiljøledelse.

For at blive certificeret kræves der altid følgende af arbejdsmiljøledelsessystemet:

•Kendskab til virksomhedens arbejdsmiljøforhold
•En arbejdsmiljøpolitik, der fortæller om virksomhedens hensigter og retningslinjer på miljø
•Detaljerede arbejdsmiljømål, der konkret og målbart beskriver virksomhedens mål for arbejdsmiljøindsatsen
•Et arbejdsmiljøprogram, som sikrer at virksomheden får gennemført arbejdsmiljømålene
•Passende procedurer og instruktioner for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens væsentlige arbejdsmiljøforhold
•Intern audit
•Ledelsens evaluering

At rådgive om arbejdsmiljøledelse og OHSAS 18001 er et af vores kerneområder. Vi har medvirket til at flere virksomheder er blevet arbejdsmiljøcertificeret og at der er velkørende arbejdsmiljøledelsessystemer i mange brancher.

EQ-Work-light-pluse-210-300x164Vi har udviklet et IT-system EQ Work®, som er meget relevant ved opbygning til OHSAS 18001. Det er udviklet med alle de nødvendige skabeloner, procedurer og dokumenter til at opbygge til arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001.

Vi rådgiver om arbejdsmiljøledelse og rådgivningen tilpasses til den enkelte virksomhed efter ønske. Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med opbygning af arbejdsmiljøsystemet og indledende arbejdsmiljøgennemgang. Ofte kan der være behov for målinger i mindre omfang, f.eks. måling af lux og støj.

Vi er specialister i at hjælpe med opbygning af arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljømål og arbejdsmiljøprogrammer. Vi hjælper også med forslag til konkrete procedurer og instruktioner.
Når vi rådgiver er det altid med det i baghovedet, at virksomheden ikke skal have et system for systemets skyld, og i høj grad ud fra ”keep it simple”.

I forløbet kan der være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også udfører. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra jeres ønsker omkring emnevalg.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i. Vi sidder også gerne med ved ekstern audit, hvis virksomheden ønsker dette.